Розсекречення архівних документів

Протягом 2012 року проведено 10 засідань спільних експертних комісій з перегляду грифів секретності та приведення їх у відповідність до вимог законодавства України.


 У відповідності до рішень комісій переглянуто та скасовано грифи секретності документів 11 архівних фондів радянського періоду, з них:

 розсекречено повністю 1 архівний фонд;

розсекречено частково 10 архівних фондів.

 Скасовано грифи секретності 948 одиницям зберігання, 29082 документам, з них надано гриф обмеження доступу «Для службового користування» 18 одиницям зберігання, 43 документам.

Надано гриф секретності у відповідності до ЗВДТ-2005 на 5 років  23 одиницям зберігання, 44 документам.

Передано на загальне зберігання 2488 одиниць зберігання, що розсекречено у 2011, 2012 роках.

 

п/п

Кількість переглянутих:

Кількість складених Переліків МНСІ

Кількість засідань

ЕК з

перегляду грифів секретності

МНІ

Наслідки проведеної роботи:

Примітка

справ

у т.ч. документів

скасовано гриф секретності справ / у т.ч. документів

знижено гриф секретності справ /у т.ч.

документів

 

залишено без змін гриф секретності справ / у т.ч. документів

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1322

36321

22

10

948

29082

23

44

351

7195

 

 
 

п/п

Найменування

держархіву

Кількість

секретних

МНСІ

(справ)

%
співвідношення
секретних справ до загальної кількості справ
Кількість
МНСІ (справ),
які засекречено
до 1992 року
Кількість
МНСІ (справ),
які засекречено
після 1992 року

1

2

3

4

5

6

 

Державний архів Рівненської області

4112

0,37

3643

469